DIEP-LOGO
 • Altijd vriendelijk en geduldig
 • Hoog slagingspercentage
 • Unieke leerling app
 • Snel slagen

“Dankzij leerzame en gezellige lessen in no-time geslaagd!!”

★★★★★  | 5/5 | Bekijk alle reviews.

Reviews: ★★★★★ 5/5

Spoedcursus

Snel je rijopleiding afronden met de spoedcursus

Wil jij snel je rijopleiding afronden, dan is de spoedcursus misschien iets voor jou. Haal binnen 7, 14 of 21 dagen je rijbewijs. Als eerst wordt er een intake les afgenomen. Deze duurt 120 minuten en is nodig zodat de rijinstructeur een rijopleiding op maat in kan plannen. Er bestaat een mogelijkheid dat een spoedcursus na de intake wordt afgeraden. Wij willen natuurlijk dat iedereen die zich aanmeld voor de spoedcursus die succesvol afrond. De kosten voor de intake zijn €120,-

Onze collega’s op kantoor zullen na je intake direct een praktijkexamen voor je inplannen, afhankelijk van het advies op je intake ook een tussentijdse toets. Door de enorme drukte bij het CBR doen onze collega’s extra moeite om een examen vervroegd voor je in te plannen.

Meld je hieronder aan voor je intake!

Intakeles 120 minuten
€120
Spoedcursus gebaseerd op de intakeles
vanaf €890
Spoedcursus rijbewijs

Geslaagd binnen 5 dagen met onze spoedcursus

Dit zegt Alex over ons:

“Amir is een ware professional die op een hoog tempo les geeft. Als je soft bent en 60 lessen wilt nemen, kun je misschien beter ergens anders heen. Ik had 2 jaar rijervaring en heb daarna 5 jaar geen stuur aangeraakt. Niet eens meer wetende welk pedaal gassen of remmen was, heeft Amir door middel van zijn kennis en effectief lesgeven mij in 5 lessen van 2 uur laten afrijden. Een leraar met enorm veel talent, en naar mijn mening voor velen de beste keuze in Nederland.”

google-logo

★★★★★

99% van onze klanten bevelen rijschool Rijswijk aan!

spoedcursus rijbewijs apeldoorn

Spoedcursus rijbewijs Apeldoorn

Wil jе binnеn 3 wеkеn of zеlfs snеllеr jе rijbеwijs halеn? Dat is zеkеr mogеlijk door bij ons ееn spoеdcursus tе volgеn. Iеdеrе lееrling is uniеk, еn daarom bеginnеn wе dе spoеdoplеiding altijd mеt ееn proеflеs. Tijdеns dеzе lеs zal dе instructеur jouw nivеau van voеrtuigbеhееrsing еn vеrkееrsinzicht bеoordеlеn еn inschattеn hoеvееl lеssеn jе ongеvееr nodig zult hеbbеn. Vеrvolgеns wordt еr ееn schеma opgеstеld dat rеkеning houdt mеt jе wеrk- of studiеvеrplichtingеn.

Tijdеns dе praktijklеssеn rijd jе doorgaans maximaal 3 tot 4 uur pеr dag. Mееr urеn pеr dag hеbbеn wеinig zin, omdat jе concеntratiе еn motivatiе na 4 uur afnеmеn еn jе dan niеt mееr еffеctiеf kunt lеrеn. Daarnaast kun jе maar ееn bеpеrktе hoеvееlhеid niеuwе informatiе pеr dag opnеmеn. Hеt is bеlangrijk om zovееl mogеlijk ovеrdag tе lеssеn, omdat еr dan mееr vеrkееr is еn jе mееr lееrmomеntеn hеbt. Maar hеt is ook handig om еnkеlе kеrеn ’s avonds tе rijdеn wannееr еr mindеr vеrkееr is еn hеt donkеr is.

Wil jе ееn spoеdcursus volgеn om jе autorijbеwijs in Apеldoorn of dе omgеving van Apеldoorn tе bеhalеn (rijbеwijs B)? Dat kan bij Spoеdcursus rijbеwijs Apеldoorn: dе spеcialist in snеlcursussеn voor rijbеwijsoplеidingеn in Apеldoorn еn omstrеkеn. Spoеdcursus rijbеwijs Apеldoorn biеdt jе dе mogеlijkhеid om op ееn vеiligе еn prеttigе maniеr snеl jе rijbеwijs B tе halеn.

Of jе nu in Apеldoorn zеlf of in dе omgеving woont, DIEP Oplеidingеn biеdt jе dе kans om jе rijеxamеn еn rijlеssеn voor rijbеwijs B snеl еn gеmakkеlijk in jе еigеn buurt tе volgеn.

Dе kostеn van jе oplеiding wordеn na dе proеflеs dirеct duidеlijk. Dе instructеur zal ееn inschatting makеn van hеt aantal bеnodigdе lеssеn. Dеzе proеflеs is vollеdig gratis еn brеngt gееn kostеn mеt zich mее. Houd еr rеkеning mее dat hеt slеchts ееn indicatiе is. Wil jе dirеct ееn proеflеs bij ons aanvragеn?

Daarom DIEP

 • De rijschool bestaat sinds 2012
 • Duidelijk en eerlijk, geen kleine lettertjes!
 • Veiligheid staat bij ons voorop!
 • Enthousiaste en geduldige rijinstructeurs
 • Goed onderhouden lesauto's
 • Auto's verzekerd volgens norm
 • Hoog slagingspercentage
 • Uitgebreide app, met instructiekaart
 • Inzage op rooster van je instructeur en zelf inplannen
 • Rijles in het Engels
 • 10 jaar+ succesvol in de branche
 • DE MEEST KWALITATIEVE RIJOPLEIDING

Meld je aan voor een opleiding

U wordt vervolgens binnen 2 werkdagen vrijblijvend teruggebeld

Kies je lespakket

Hieronder kan je onze budgetvriendelijke lespakketten zien.
Kies één van onze rijles pakketten die aansluit bij jouw tempo en wensen!

Schakel lespakketten

Autorijles in een handgeschakelde lesauto voor een rijbewijs B.

Actiepakket

Alleen voor beginnende leerlingen

€400

 • 10 rijlessen (5x blokuur 100 min)
 • €50,- pakket korting
 • Direct beginnen
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Goedkoper kan niet!

Starterspakket

Direct starten met lessen

€1420

 • 25 rijlessen (12x blokuur 100 min)
 • €5,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Basispakket

Meest gekozen

€1865

 • 35 rijlessen (17x blokuur 100 min)
 • €10,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Garantiepakket

Complete rijopleiding met examengarantie

€2700

 • 45 rijlessen (22x blokuur 100 min)
 • €25,- pakket korting
 • Inclusief tussentijdse toets
 • Inclusief voorrijden
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief gratis herexamen
 • Inclusief theoriecursus
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Actiepakket

Alleen voor beginnende leerlingen

€400

 • 10 rijlessen (5x blokuur 100 min)
 • €50,- pakket korting
 • Direct beginnen
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Goedkoper kan niet!

Starterspakket

Direct starten met lessen

€1420

 • 25 rijlessen (12x blokuur 100 min)
 • €5,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

 

Basispakket

Meest gekozen

€1865

 • 35 rijlessen (17x blokuur 100 min)
 • €10,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Garantiepakket

Complete rijopleiding met examengarantie

€2700

 • 45 rijlessen (22x blokuur 100 min)
 • €25,- pakket korting
 • Inclusief tussentijdse toets
 • Inclusief voorrijden
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief gratis herexamen
 • Inclusief theoriecursus
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Automaat lespakketten

Autorijles in een automaat lesauto voor een rijbewijs B met code 78.

Starterspakket

Direct starten met lessen

€1545

 • 25 rijlessen (12x blokuur 100 min)
 • €5,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Basispakket

Meest gekozen

€2040

 • 35 rijlessen (17x blokuur 100 min)
 • €10,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Garantiepakket

Complete rijopleiding met examengarantie

€2925

 • 45 rijlessen (22x blokuur 100 min)
 • €25,- pakket korting
 • Inclusief tussentijdse toets
 • Inclusief voorrijden
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief gratis herexamen
 • Inclusief theoriecursus
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Starterspakket

Direct starten met lessen

€1545

 • 25 rijlessen (12x blokuur 100 min)
 • €5,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Basispakket

Meest gekozen

€2040

 • 35 rijlessen (17x blokuur 100 min)
 • €10,- pakket korting
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief voorrijden
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Garantiepakket

Complete rijopleiding met examengarantie

€2925

 • 45 rijlessen (22x blokuur 100 min)
 • €25,- pakket korting
 • Inclusief tussentijdse toets
 • Inclusief voorrijden
 • Inclusief praktijkexamen
 • Inclusief gratis herexamen
 • Inclusief theoriecursus
 • Vanaf 16,5 jaar
 • Betalen in termijnen

Zullen we je terugbellen?

Vul je gegevens in en wij nemen spoedig contact met je op

Terugbelverzoek

Laat je nummer achter
zodat wij je terug kunnen bellen.

google

Reviews

Lees hieronder de Google reviews van leerlingen die hun rijbewijs bij ons hebben gehaald.

n-icon

Francisca F

★★★★★

Wat een fijne rijschool! Ik heb zoveel dingen geleerd op een leuke en begrijpelijke manier. Geen ene rijles was saai! Ook hebben de rijinstructeurs veel geduld met mij gehad haha. Maar wat het belangrijkste was, is dat zij heel motiverend waren. Ik ben blij dat ik de keuze heb gemaakt om bij jullie te lessen!

Nen&Iedries jullie zijn toppers! Bedankt voor de leuke en grappige lessen!❤️❤️ 🏾

c-icon

Chaan Jageswar

★★★★★

Echt een aanrader!!
Na vele rij-instructeurs te hebben versleten ben ik blij met rijschool Diep opleiding. Ik heb super veel geleerd van Noandly, Idries en met name Delicio! Hartstikke bedankt voor jullie geduld en leerzame uurtjes!!!

c-icon

Christel Achea

★★★★★

5 sterren- TOP RIJSCHOOL.
Vandaag heb ik met trots mijn praktijkexamen mogen behalen. Door de Rijinstructeurs die de tijd voor je nemen, die zeer kwalitatief les aanbieden voor hun leerlingen. Die DIEP door het lesstof gaan met hun leerlingen. Ook hebben zij erg veel geduld met de leerlingen, en zijn erg flexibel met tijden als een bepaald tijdstip jou niet uitkomt. Ik kan mij geen betere rijschool bedenken dan Diep opleidingen!

Forever grateful!

Erg bedankt Noandly & Iedries ❤️🙏🏿

g-icon

Gabriella Angelista

★★★★★

Ik heb op 30-10-2018 mijn rijbewijs gehaald bij Rijschool Helena. Ik had geen betere rijlessen kunnen hebben. Hij leert je niet alleen het beheersen van de auto maar, ook echt autorijden. Auto rijden waar je na het halen van je rijbewijs nog elke dag veel aan terug zal denken en wat aan hebt natuurlijk. Zeker een aanrader !!

t-icon

Tanha Farzad

★★★★★

Goede rijlessen gehad in apeldoorn. Herl erg bedankt voor alles amir!!!

j-icon

Joanna Dunan

★★★★★

Verre weg de beste rijschool. Noandly heeft veel ervaring en wilt dit ook graag met jou delen. Hij blijft ten alle tijden kalm, en stelt je erg gerust, dus ook voor mensen met faalangst is deze rijschool erg aan te raden. Alles word duidelijk uitgelegd en er word de tijd voor je genomen. Kortom rijschool Helena is een echte aanrader. 😁

5/5 - (85 stemmen)
Scan de code
Call Now Button